Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24
Elektrotehničar računara

Tokom školovanja, učenici smera elektrotehničar računara dobijaju najkvalitetniju stručnu obuku u tri računarska kabineta. Kabineti su umreženi i škola poseduje ADSL i kablovsku internet konekciju dostupnu učenicima u tim kabinetima. Takođe je u okviru škole aktivna bežicna mreža koju mogu koristiti učenici i zaposleni u školi i na taj način pristupiti lokalnim delovima mreže kao i Internetu. Škola nastoji da osavremeni nastavu novom generacijom bržih računara.

Nastavni plan je od školske 2018/2019 godine u potpunosti osavremenjen pa učenici izučavaju aktuelne trendove u oblasti računarstva.

Šta izučava elektrotehničar računara?

 • Predmeti prve godine su kombinacija predmeta opšteg tipa (Srpski, Matematika...) i stručnih predmeta (Računarska grafika, Osnove arhitekture računara...).
 • U drugoj godini već se detaljnije proučavaju softverski alati, računarski hardver, programiranje (programski jezik C) itd. Od opšte obrazovnih predmeta tu su do kraja školovanja Srpski jezik, Matematika, Engleski jezik, Fizičko.
 • Treća godina sadrži stručne predmeta, Programiranje (programski jezik C), Računarske mreže, Operativne sisteme itd.
 • Četvrta godina je rezervisana isključivo za stručne predmete koji su nastavak predmeta sa druge i treće godine.

Nastavni plan možete preuzeti sa ovog linka.

Nakon završetka školovanja učenici smera elektrotehničar računara osposobljeni su za sledeće vrste hardverskih poslova:
 • proveravanje ispravnosti komponenti računara,
 • dijagnostiku kvarova određenih komponenti računara,
 • zamenu računarskih modula,
 • sklapanje i rasklapanje računara,
 • poznavanje arhitekture računarskog sistema i principa rada većine komponenti,
 • povezivanje i konfigurisanje računara u mrežnim okruženjima, strukturno kabliranje i konfigurisanje LAN računarskih mreža,
 • programiranje aplikacija za razne namene...
Softverski deo poslova koje učenici savladaju su:
 • osnove programiranja u Asembler-u/C-u/C++/C# programskim jezicima,
 • instalacija i konfigurisanje Windows operativnih sistema,
 • korišćenje Microsoft Office i drugih uslužnih programa,
 • rad sa bazama podataka (MSACESS,SQL),
 • poznavanje arhitekture i programiranja PLC programibilnih kontrolera,
 • upoznavanje sa elektronikom, automatikom i mernom tehnikom u elektrotehnici.

Elektrotehničar računara je već više godina naš najatraktivniji smer i vrlo popularan među budućim učenicima naše škole. Sa ovim smerom zagarantovana je prohodnost na sve tehničke fakultete. Sa znanjem koje ponesete sa ovog smera sa lakoćom ćete upisati bilo koji IT fakultet. S obzirom na veliku potražnju kvalifikovanih IT stručnjaka nadamo se da će te izabrati ovaj smer.
Svake godine se upisuje po jedno odeljenje od 30 učenika.

U trajanju od 4 godine

Ovo zanimanje, gde već uspešno, upisujemo niz generacija, vrlo je aktuelno medu učenicima,zbog širokih strukovnih mogućnosti. Samo u našoj školi „Nikola Tesla” u Surdulici, obuka za B kategoriju, za naše redovne đake je besplatna, za razliku od istih škola u našem kraju ( Vranje, Vladičin Han, Leskovac ), koje to naplaćuju.

Po završetku ovog smera i obavezno dobijene vozačke dozvole imate mogućnost otvaranja auto škole ili da radite kao instruktor u autoškolama i u policiji. Prohodnost je velika na svim Saobraćajnim i Tehničkim fakultetima i Višim školama, ali i na ostalim fakultetima, zbog velikog broja opštih predmeta toko četvorogodišnjeg školovanja. Ovaj smer obuhvata od klasične mehanike, sve do najsitnijih detalja u vezi sa automobilima, takođe nakon završavanja ovog smera možete započeti i svoj automehaničarski biznis.

Nastavni plan za ovo zanimanje možete preuzeti sa ovog linka.

U trajanju od 3 godine

Dragi osmaci, bez polaganja prijemnog ispita, upisom i završetkom školovanja na ovom zanimanju, u obavezi smo da vam damo, vozačke dozvole B i C kategorije. Tako postajete školovani, profesionalni vozači, i imate mogućnost zaposlenja u svim privatnim firmama, kojih u Surdulici i okruženju ima sve više.

Takođe, možete da otvorite i svoju firmu za autotransport i taksi usluge i dobijete priliku da putujete. Sa ovim zanimanjem, samo u našoj školi, možete, da završite 4 i 5 stepen saobraćajnog smera, BESPLATNO, ukoliko ste naši redovni učenici.

Nastavni plan za ovo zanimanje možete preuzeti sa ovog linka.

U trajanju od 4 godine

Predmeti na ovom smeru pokrivaju širok spektar iz oblasti ekonomije i prava: npr. osnovi krivičnog prava i kriminalistike, sistem obezbeđenja, borilačke veštine, računarstvo i informatika, osnovi ekonomije, statistike itd.

Po završetku ovog smera, bez problema možete da upišete policijsku, vojnu ili akademiju bezbednosti, pravni, ekonomski i druge fakultete i više škole. Ukoliko ne želite da studirate, po završetku ovog smera, možete izmedu ostalog i da budete vlasnici firme "Za fizičko-tehničko obezbeđenje" (FTO).

Nastavni plan za ovo zanimanje možete preuzeti sa ovog linka.