Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 814 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24

Preuzimanja

Opšta akta škole

19.03.2019   Godisnji plan rada 2018

Preuzmite dokument: Godisnji plan rada 2018.docx

19.03.2019   Školski razvojni plan

Preuzmite dokument: Skolski razvojni plan.docx

19.03.2019   Plan unapređenja

Preuzmite dokument: Plan unapredjenja.docx

Maturski ispit

Nema linkova za preuzimanje.

Javne nabavke

Javne nabavke dobara

03.02.2021   Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Preuzmite dokument: 1 001 (10).jpg

29.01.2020   Ugovor o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara, nabavka goriva i maziva 2020

Preuzmite dokument: ugovor o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara 2020.jpg

14.01.2020    Poziv za javnu nabavku goriva i maziva za 2020. godinu

Preuzmite dokument: poziv 2020 001.jpg

14.01.2020   Konkursna dokumentacija za javnu nabavku goriva i maziva za 2020. godinu

Preuzmite dokument: Konk dokum goriva i maziva.docx

24.09.2019   Odluka o dodeli ugovora

Preuzmite dokument: 1 001.jpg

09.09.2019   Poziv za podnošenje ponude za ugalj

Preuzmite dokument: poziv 2019 001.jpg

09.09.2019   Konkursna dokumentacija za ugalj

Preuzmite dokument: konк.dok ugalj 19.doc

22.03.2019   Odluka o dodeli ugovora

Preuzmite dokument: odluka o dodeli 001.jpg

08.03.2019   Poziv za podnosenje ponuda

Preuzmite dokument: poziv za podnosenje ponude.jpg

08.03.2019   Konkursna dokumentacija

Preuzmite dokument: Konkursna dokumentacija mart 2019.docx

07.03.2019   Plan javnih nabavki škole za 2019. godinu

Preuzmite dokument: plan javne nabavke.jpg

Javne nabavke usluga

09.03.2020   Javna nabavka usluga

Preuzmite dokument: obavestenje JN 001.jpg

10.10.2019   Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga za izvodjenje ekskurzije

Preuzmite dokument: eskurzija 001.jpg

30.09.2019   Javni poziv za ekskurziju učenika završnih razreda

Preuzmite dokument: poziv za podnosenje ponuda 001.jpg

30.09.2019   Konkursna dokumentacija

Preuzmite dokument: Konkursna dokumentacija ekskurzija ucenika.doc

Javne nabavke radova

Nema linkova za preuzimanje.