Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24
01.11.2023 Preporuke za institunacionalizaciju programa mentorske podrške   *****   17.05.2023 Promotivni spot TŠ "Nikola Tesla" Surdulica za upis nove generacije učenika prve godine u školskoj 2023/24. godini   *****   17.05.2023 Mišljenje naših bivših učenika o našoj školi   *****   27.04.2023 Promotivni materijal škole za upis nove generacije učenika prve godine u školskoj 2023/24. godini se nalazi u Galeriji!!!   *****   23.03.2023 Izveštaj sindikalne organizacije Tehničke škole "Nikola Tesla" Surdulica i Plan delovanja sa posebnim merama    *****   

Zašto da izaberete baš nas?

Upis 2022/2023 godine?

Ove školske godine naša škola upisuje sledeće obrazovne profile:

Zahvalni smo?

E-NASTAVA

Platforma za elektronsko učenje

AKTUELNOSTI

GALERIJA

Galerija slika Tehničke škole "NIkola Tesla"