Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24
Vanredno srednje obrazovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija

Vanredno srednje obrazovanje – namenjeno je svima koji koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu na predviđenim programima, profilima, srednjih obrazovnih institucija ili nisu bili u mogućnosti da to učine ranije. Vanredno školovanje realizuje se kroz nove polaznike na prvoj godini, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Profesori, mentori, su uz Vas u svakom trenutku, kada Vam se za to ukaže potreba. Konsultacije su Vam omogućene kad god je neophodno, kako biste određeni predmet savladali na što lakši i sigurniji način.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija – pripada posebnom i specifično predviđenom načinu vanrednog školovanja za svakog pojedinca, koji želi da promeni struku za koju se do tog trenutka obrazovao. Ovo je jedan od novijih sistema obrazovanja, koji je usmeren na svakog ko je iz određenih razloga poželeo da se bavi drugom delatnošću, a u tom momentu nije završio srednju školu, ili je pak završio određeni smer, sa kojim nije u mogućnosti da pronađe posao.

Svima je pružena u životu mogućnost, te je samim tim neophodno da donesete neophodna dokumenta kako bi se uradila procena dosadašnjih položenih ispita. Ukoliko je zvanje potpuno drugačije od onog za koje ste se do sada obučavali, priznati će Vam biti svi opšti predmeti završenih školskih godina, a razliku predmeta – stručne oblasti, moraćete da polažete. Ukoliko je smer za koji se opredeljujete pri prekvalifikaciji iz iste struke, neophodno je takođe polagati samo potrebnu razliku u predmetima.

Dokvalifikacija

Dokvalifikacija vid je vanrednog srednjeg obrazovanja i obuhvata peti stepen stručne spreme. Kao jedan od najtraženijih vidova edukacije osigurava svakom polazniku više od redovne srednje škole trećeg i četvrtog stepena i samim tim olakšava mogućnost pronalaženja posla za određene struke.
Ono što je neophodno, jeste da podnesete određena dokumenta na procenu. Potrebno je da priložite dokaz o završenom trogodišnjem ili četvorogodišnjem školovanju, kako biste upisali narednu godinu kao učenik određenog, željenog smera. U tom slučaju vrši se procena Vaših položenih predmeta i pored opštih, u obzir se uzimaju svi neophodni stručni predmeti ukoliko se radi o dokvalifikaciji za sličan ili isti smer. Ukoliko je reč o drugom profilu, potrebno je polagati stručne predmete, koji se podrazumevaju za tu struku.

Spisak zanimanja koja možete završiti u našoj školi vanrednim polaganjem ispita:

Saobraćaj

 • Vozač motornih vozila III stepen br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 19.12.2005 god.
 • Tehničar drumskog saobraćaja IV stepen br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 19.12.2005 god.
 • Vozač motornih vozila Specijalista V stepen - Instruktor br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 19.12.2005 god.

Ekonomija, pravo i administracija

 • Tehničar obezbeđenja IV stepen
 • Ekonosmki tehničar IV stepen

Elektrotehnika

 • Autoelektričar III stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 21.01.2005 god.
 • El.instalater III stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 17.09.1997 god.
 • El.monter mreža i postrojenja III stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 17.09.1997 god.
 • Elektrotehničar računara IV stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 17.09.1997 god.
 • El.tehničar automatike IV stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 17.09.1997 god.
 • Elektrotehničar energetike IV stepen br.rešenja 022-05-460/94-03 od 17.09.1997 god.
 • Elektrotehničar radio i video tehnike IV stepen br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 19.12.2005 god.
 • El.energetičar za mreže i postrojenja Specijalista V stepen br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 22.05.1995 god.
 • El.energetičar za el.instalacije V stepen br.rešenja 022-05-00460/94-03 od 24.12.1996 god.