Kursevi iz oblasti smera elektrotehnika

Programiranje IIIe1

Predmet Softverski alati za II razred smera elektrotehnika

Програмирање за IV разред електротехнике

Предмет Софтверски алати за III разред електротехнике

За реализацију овог курса користимо плочицу "ARDUINO UNO R3". Поред овога користимо окружење "ARDUNO IDE"-за писање програма, а за потребе цртања електричних шема као и шема у Ардуино окружењу користимо програм "FRITZING"