Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 814 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24

Preuzimanja

Opšta akta škole

19.03.2019   Godisnji plan rada 2018

Preuzmite dokument: Godisnji plan rada 2018.docx

19.03.2019   Školski razvojni plan

Preuzmite dokument: Skolski razvojni plan.docx

19.03.2019   Plan unapređenja

Preuzmite dokument: Plan unapredjenja.docx

Maturski ispit

Nema linkova za preuzimanje.

Javne nabavke

Javne nabavke dobara

22.03.2019   Odluka o dodeli ugovora

Preuzmite dokument: odluka o dodeli 001.jpg

08.03.2019   Poziv za podnosenje ponuda

Preuzmite dokument: poziv za podnosenje ponude.jpg

08.03.2019   Konkursna dokumentacija

Preuzmite dokument: Konkursna dokumentacija mart 2019.docx

07.03.2019   Plan javnih nabavki škole za 2019. godinu

Preuzmite dokument: plan javne nabavke.jpg

Javne nabavke usluga

Nema linkova za preuzimanje.

Javne nabavke radova

Nema linkova za preuzimanje.