Elektrotehničar Računara

U trajanju od 4 godine

Na ovom zanimanju, učenici u toku svog školovanja, dobijaju najkvalitetniju obuku na računarima, u tri računarska školska kabineta. Kabineti su umreženi i škola poseduje ADSL i kablovsku internet konekciju dostupnu učenicima u svim kabinetima. Takođe je u okviru škole aktivna bežicna mreža koju mogu koristiti učenici i zaposleni u školi i na taj način pristupiti lokalnim delovima mreže kao i Internetu. Škola se trudi da se svake godine kabineti opremaju savremenijim i bržim racunarima. Nakon zavržetka smera elektrotehnicar računara ucenici su osposobljeni za sledece vrste hardverskih poslova: proveravanje ispravnosti komponenti računara, dijagnostiku kvarova određenih komponenti računara, zamenu računarskih modula, sklapanje i rasklapanje računara, poznavanje arhitekture računarskog sistema i principa rada većine komponenti, povezivanje i konfigurisanje računara u mrežnim okruženjima, strukturno kabliranje i konfigurisanje LAN računarskih mreža... Softverski deo poslova koje učenici savladuju su: osnove programiranja u Asembler-u/C-u/C++/C# programskim jezicima, instalacija i konfigurisanje Windows operativnih sistema, korišcenje Microsoft Office i drugih uslužnih programa, rad sa bazama podataka(MSACESS,SQL), poznavanje arhitekture i programiranja PLC programibilnih kontrolera, upoznavanje sa elektronikom, automatikom i mernom tehnikom u elektrotehnici. Predmeti prve godine ovog profila su uglavnom opšteg tipa. U drugoj godini već se detaljnije proučavaju osnove elektrotehnike, elektronika i programiranje (programski jezik C). Treća godina je "ozbiljnija" jer se sastoji iz više stručnih predmeta: elektronika 2, računari (arhitektura računara), programiranje (programski jezik C), elektronska merenja. Četvrta godina je rezervisana isključivo za stručne predmete: programiranje (C++ i C#), računari (procesor, memorije, operativni sistemi, elementi baza podataka...), računarske mreže i komunikacije (žicno i bežicno umrežavanje, strukturno kabliranje, mrežni protokoli, mrežni uredaji), automatsko upravljanje (kontroleri, upravljanje sistemima uz pomoc računara). Kao demonstracija kvaliteta obuke na ovom smeru je i ovaj sajt koji je maturski rad našeg učenika. Elektrotehničar računara je vec više godina naš najatraktivniji smer i vrlo popularan medu budućim učenicima naše škole. Svake godine se upisuje po jedno odeljenje od 30 učenika.

Vozač motornih vozila

U trajanju od 3 godine

Dragi osmaci, bez polaganja prijemnog ispita, upisom i završetkom školovanja na ovom zanimanju, u obavezi smo da vam damo, vozačke dozvole B i C kategorije. Tako postajete školovani, profesionalni vozači, i imate mogućnost zaposlenja u svim privatnim firmama, kojih u Surdulici i okruženju ima sve više. Takođe, možete da otvorite i svoju firmu za autotransport i taksi usluge i dobijete priliku da putujete. Sa ovim zanimanjem, samo u našoj školi, možete, da završite 4 i 5 stepen saobraćajnog smera, BESPLATNO, ukoliko ste naši redovni učenici

Tehničar drumskog saobraćaja

U trajanju od 4 godine

Ovo zanimanje , gde već uspešno, upisujemo niz generacija, vrlo je aktuelno medu učenicima, zbog širokih strukovnih mogućnosti. Samo u našoj školi Nikola Tesla u Surdulici, obuka za B kategoriju, za naše redovne đake je besplatna, za razliku od istih škola u našem kraju ( Vranje, Vladičin Han, Leskovac ), koji to naplaćuju. Po završetku ovog smera i obavezno dobijene vozačke dozvole imate mogućnost, otvaranja auto škole ili da radite kao instruktor u auto školama i u policiji. Prohodnost je velika na svim saobraćajnim i tehničkim fakultetima i višim školama, ali i na ostalim fakultetima, zbog velikog broja opštih predmeta tokom četvorogodišnjeg školovanja. Ovaj smer obuhvata od klasične mehanike, sve do najsitnijih detalja u vezi automobila, takođe nakon završavanja ovog smera možete započeti i svoj automehaničarski biznis.

Tehničar Obezbeđenja

U trajanju od 4 godine

Predmeti na ovom smeru pokrivaju širok spektar iz oblasti ekonomije i prava: npr. osnovi krivičnog prava i kriminalistike, sistem obezbeđenja, borilačke veštine, računarstvo i informatika, osnovi ekonomije, statistike itd. Po završetku ovog smera, bez problema možete da upišete policijsku, vojnu ili akademiju bezbednosti, pravni, ekonomski i druge fakultete i više škole. Ukoliko ne želite da studirate, po završetku ovog smera, možete izmedu ostalog i da budete vlasnici firme "Za fizičko-tehničko obezbeđenje" (FTO).