План и програм из предмета рачунари

Предмет се реализује са по 3 часа недељно предавања и два часа вежби . Одељење се дели у две групе.