Програмирање за III разред електротехнике

Предмет Софтверски алати за III разред електротехнике

За реализацију овог курса користимо плочицу "ARDUINO UNO R3". Поред овога користимо окружење "ARDUNO IDE"-за писање програма, а за потребе цртања електричних шема као и шема у Ардуино окружењу користимо програм "FRITZING"